Folkeskolen

I Danmark går ca. 20 pct. ud af folkeskolen som har svært ved enten at læse, skrive eller regne, eller har problemer med alle tre ting. At de skulle være anderledes bedre i Slagelse det tvivler jeg på. Det er et kæmpe problem, som endnu ikke er løst. Hvorfor er det sådan!!! Er det et vilkår for nogle eller skyldes det dårligt læringsmiljø eller hjemmet eller andre årsager

Ingen tvivl at det skyldes lidet af det hele uanset hvem der er tale om det. Men en ting burde være normen. Ingen bør kunne gå i gennem folkeskolen uden at været tilbudt hjælp til at blive bedre til det der er svært. Uanset hvad årsagen er. Selv et medfødt vilkår kan der arbejdes med.

En folkeskole for alle

Uanset hvad, så skal folkeskolen være for alle desværre, hvilket ikke er tilfældet i dag. Folkeskolen i Slagelse synes for det meste kun at være et mainstream barn. Har barnet eller den unge enten problemer med det faglige eller er mega god, har ever måske et stort talent. Så er en elev i en folkeskole i Slagelse på spanden. Det er svært at få tildelt ekstraundervisning uanset om der tale om svage eller stærke faglige børn og unge. Kun dem der kan noget idræt har en reel mulighed for at bliver faglig udfordret. DET ER ET PROBLEM.

Hvad vil jeg så gøre, hvis jeg kunne bestemme det alene

Ingen må kunne falde under radaren. Derfor

  • Styrkelse af skolehjem sammenarbejdet
  • En hver elev bør kunne få tilbud om ekstra undevising uanset om der er tale om en faglig udfordret elev eller en elev der ikke bliver udfordret nok.