Folkeskolen i Slagelse kommune

Folkeskolen er sammen med bl.a. sundhedsvæsnet et at de aller vigtigste instanser vi har i vores samfund. Derfor er den tid vores børn og unge har i den super vigtige for deres trivsel såvel i deres samtiden og i deres fremtid. For fremtiden byder kun på færre jobs til ufaglærte gruppe og fremtiden kun vil byde på mere uddannelse.

Desværre er det sådan i Danmark at imod 20 pct. ud af folkeskolen som har svært med de basale færdigheder. Det er et kæmpe problem, som endnu ikke er løst. Hvorfor er det sådan!!! Er det et vilkår for nogle eller skyldes det dårligt læringsmiljø eller hjemmet, berørings angst over for folkeskolen eller andre årsager. Det er naturligvis et kombination af mange årsager. Dog er det blot et faktum at tiden i folkeskolen ikke er en succes for en stor gruppe af børn og unge.

Det er et problem ikke kun menneskeligt men også økonomisk. Så katastrofen vil kun bliver større for hvert år vi tøver. Det skal være slut med at tøve her, der skal handling til.

FAKTABOKS

I 2020 havde ca. 1/3 af de 25-69 årige i Slagelse enten ikke en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

6 pct. i region Sjælland har en videregående uddannelse. Landsgennemsnittet er 12 pct.

Kilde Danmarks Statistik.

Knap hver tiende elev i
4.-9. klasse oplever
jævnligt at blive mobbet.

Kilde.: Børns vilkår og Trykfonden

EN PERSONLIG BERETNING

Personligt har jeg oplevet min egen datters vanskeligheder med matematik. Det viser sig nu at hun er talblind. Det har hendes handelsskole i Køge fundet ud af. De har også fortalt min datter at der hele vejen igennem folkeskolen
har været tegn på det.

mange andre står i samme situation. Det er et problem at til trods for tydelige tegn, at der ikke kan tilbydes en ordentlig indsats. er svært at få tildelt ekstraundervisning uanset om der tale om svage eller stærke faglige børn og unge.

DET ER ET PROBLEM, SOM SKAL LØSES

I SLAGELSE SKAL FLERE KOMME GODT FRA START OG
SOM ET HELT MENNESKER UD AF FOLKESKOLEN

Der er ingen tvivl om at der ikke findes et enkelt snuptag der kan løse alle de udfordringer.
Derfor er det en af mine klare missioner at sikre en så tryg, udbytterig og inspirerende
skolegang for alle i vores kommuneskoler.

Vi skal lade os inspirerer af hvordan andre gør det og designe det der virker for os her i Kommunen.
F.eks af Fredericia kommune, som i størrelsen minder meget
om gamle Slagelse kommune . De har på deres skoler mellem 3 og 5 profillinjer elever kan melde sig til.
Der er ligeledes et sammenarbejde med team Danmark og har såvel et elite/talent linje og idræt er et fag
der er gennemgående på alle skoler. Forskellen er så bare at Slagelse er en landkommunen og derfor skal vi
finde en model der passer til vores geografiske udfordringer.

DETTE VIL JEG ARBEJDE UTRÆTTELIG FOR

Alle børn skal screenes for såvel ord og talblindhed

Alle børn bør testes allerede første gange allerede omkring 3 klasse.

Dette vil kunne hjælpe op imod 9 pct af alle børn.

Styrkelse af skolehjem sammenarbejdet

Sammenarbejdet imellem skole og hjem er en vigtig brik i alle børn og unges folkeskoletid. Skolerne skal tage forældrene seriøst og omvendt.Trivslen skal være i top


Børn der mistrives lærer ikke optimalt. Derfor er det vigtigt at der fra politisk side er et løbende fokus på dette område og sikre at børn ikke mistrives.

Bedre talent strategi

Her vil jeg arbejde for at de elever med stærke ever eller talent kan få et tilbud om at dyrke det de er gode og dygtige til.

Derfor er jeg stor fan af profillinjer og differentieret undervisning