Landdistrikterne

Balance imellem by og land er vigtig

Vi kommer ikke uden om at Slagelse med dens ca. 40.000 indbygger tager en del opmærksomhed, men det skal ikke være nogen undskyldning eller stopklods for at der ikke skal være noget i resten af kommunen. OG det er der.

Styrkelse af de mindre lokalsamfund

Slagelse kommune er begunstiget med hele tre købstæder og mange større og mindre landsbyer. Flere af dem ser jeg som oplagte lokalsamfund, som vi bør styrke yderligere. For disse har minimum 2 ud af tre elementer der gør dem oplagte. Skole, indkøbsmuligheder og offentlig transport.

Her tænker jeg på især disse områdene.

  • Kirke Stillinge
  • Vemmelev
  • Boslunde
  • Sørbymagle
  • Dalmose
  • Flakkebjerg
  • Bisserup

Nogle af dem kan så have beliggenheden imod sig. Ikke desto mere, så understreger det behøvet for af gøre dem til førstevalget, når job og fritid foregår i Slagelse kommune eller en af nabo kommunerne. Disse lokalsamfund har i forvejen ret stærke lokale ildsjæle og kræfter der virkelig vil deres landsby.

Så er der vores to øsamfund Omø og Agersø som vi også gerne skulle kunne gøre mere for.

Et godt foreningsliv og ældrebolig

Mange politiker skal være med til at sikre disse lokalsamfund fremtid og ud over de tre jeg har nævnt. offentlig transport, indkøbsmuligheder og skole. SÅ vil en styrkelse af tre andre område virkelig kunne batte noget

Seniorvenlige boliger

Især det at et liv fra spæd til aktiv senior bør kunne leves i et lokalsamfund ser jeg som et kardinalpunkt for succes for et lokalsamfund. I dag er det desværre sådan at mange ældre må flytte fra de mindre samfund, når de skal i ældreboliger eller plejehjem. Faktisk vidste jeg ikke end til for nyligt at selv Skælskør ikke havde et plejehjem.

Jeg ser intet umuligt i at grupper af små hyggelige seniorvenlige boliger kunne opføres i de mindre lokalsamfund. Det har mange gode sideeffekt. De ældre har muligheden for at få andres selskab, de kan evt. fraflytte deres dyre hus, Besøg fra evt. det kommunale kan få mindre transportid og mere tid til den enkelte. Da flere er ind for kort afstand.

Et stærkt lokalt foreningsliv

Fritiden skal også kunne fyldes op med noget interessant og spændende aktiviteter. desværre har holdes mange ildsjæle liv i mange ting i de mindre samfund. Jeg vil gerne se på hvordan livet og arbejdet for disse kan gøres lettere. Det gælder naturligvis ikke kun i de mindre lokalsamfund.

Flere almen lejeboliger i landdistrikterne

Der har lige været et forslag om at opfordre den almene boligsektor til at opføre boliger i
de indre samfund. inkl. vores to Øsamfund. Det er et forslag jeg godt kunne bakke op om.

Ordentlige offentlig transport i hele kommunen.

Så er der naturligvis den offentlige transport, som godt kunne trænge til at få et kvalitetsløft. Den trænger til at blive kigget efter. For en ordentlig offentlig transport er en af de vigtige elementer for et liv i et landdistrikt.

Bl.a. vil jeg have fribussen til at køre ud over skoleperioderne. væk med de store turistbusser og rigtige rutebusser egnet til formålet. Rute 901 er en anden rute og velnok en af de mest benyttet rute i Kommunen trænger også til at få et eftersyn.