klima og natur

Hvis der er et emne der er rykket op på vores allesammen agenda, så er det vores klima og natur.
Ikke et øjeblik for sent mener en del.

Vi skal tage vores ansvar mere seriøst og have det i mente i hver hverdag.
Det gælder privat og i vores kommune som en helhed og aktør.

klima

Klimaet bør hvor det er relevant altid indtænkes i hvad vi gør. Altså hvilken effekt har vores beslutninger på klimaet og miljøet.

Flere alternativer til grøn energi. F.eks. geotermisk energi (jordvarme) 2-3 kvm. jordvarme dækker en bolig/bygnings energibehov. Overalt i kommunen har vi hundredvis af kvm. boldbaner og græsarealer der snildt kunne tages i brug til det formål

Kommunen bør gøre sig attraktiv, så mange af fremtidens klimaarbejdspladser havner her i vores kommune.

Jeg vil se på hvordan vores kommune i fremtiden kan blive et åbent laboratorium, hvor virksomheder kan afprøve deres produkter.
Naturligvis med absolut minimal belastning af hverdagens opgaver.

Mere natur i vores kommune

Det vil være en af mine missioner at skubbe på en lokal indsats for at skabe mere sammenhængende natur og stier rundt om i vores kommune. Både for diversitetens skyld og for vores egen skyld.

Dette vil jeg arbejde hen imod.

  • Skabe bedre forbindelse imellem stier der i dag ikke er forbundet.
  • Er gamle stier forsvundet uden lovhjelmen så skal de genetableres.
  • Bedre oplysning om allerede eksisterende stier og vandrer ruter i vores kommune.
  • Give naturen åndehuller såvel inde i byerne og ude i landdistrikterne.

Dette skal ske igennem et bevidst sammenarbejde og dialog med borgerne, lodsejere og de naturfonde som er skabt til at værne om vores natur.

Mere natur i Slagelse kommune