Nedslidning har da ikke en alder.

Regerings sympatiske plan for tidlig tilbagetrækning har mangler

Så blev det Arnes tur. Regering fremlagde forleden deres pension udspil om tidligere tilbagetrækning for nedslidte. I bedste fald vil nogle kunne trække sig hele 3 år inden den officielle pensionsalder.

Ordningen er sympatisk, men er det ikke mere et udtryk for manglende vilje til at tage fat og behandle folk ordentlig i hverdagen, Fra dag et. For hvor er en samlet indsats imod såvel en fysisk og psykisk dårlig arbejdsmiljø. Et menneske helbred har jo ikke en MHD. Når vi altså specifikt taler om nedslidning. Det kan for nogle allerede sætte i 30’erne. Fra naturens hånd er det jo også vores ydre grænse. Kun menneskets udvikling og klogskab gør at vi kan bliver over 100 i dag. Hvilket også er værd at tage med.

Giv bedre mulighed for uddannelse hele livet

I min optik ville det være mere humant og korrekt, at give såvel bedre mulighed for omskoling og efteruddannelse i form af en ret uden at en arbejdsgiver kan sige nej. Hel eller delvis førtidspension hvis nedslidningen er sat ind bør også være en ret og større mulighed. For når først man har haft en kollegaer, hvor tårerne triller ned at kinden, går fra imødekommende til indelukket eller pga. smerter. Så ved man at det ikke er for sjovt.


Ansvaret er fælles

Ansvaret ligger hos os alle. Arbejdsgiveren har minimum en moralsk pligt til at begrænse nedslidningen så meget som muligt uden at det ødelægger forretningen. Ansatte har en pligt over for sig selv ved at sige fra og løbende lade sig efteruddanne evt. omskoling. Samfundets opgave er at sørger for mulighed for at der kan efteruddannes og omskoles som en rettighed, stille solid oplysning til rådighed. En oplysning som med fordel kunne ske i et sammenarbejde i form af en treparts aftale og i treparts indsats.

Sparer du selv om til en tidlig tilbagetrækning

I dag er jeg lidt ked af at jeg ikke selv har kunne spare nok op selv. Af samme årsag fortæller jeg min egen datter, at hun gør bedst i at lægge så mange penge til side, at hun selv kan bestemme over sit arbejdsliv 110 pct. For andre gør det ikke for hende. Det er ikke i deres interesse.

Nedslidning har ikke en alder. Derfor er det bedst du selv tager styring.

About the author