Ungdomsmiljøet

Et godt ungdomsmiljø i Slagelse Kommune er forudsætningen for at vi lykkes som lokalsamfund. De unge har brug for at kunne være nogle steder, hvor de kan udfolde sig og hygge sig uden unødigt indblanding fra de voksne. Så de ikke hænger på gaden og gøre områder usikker som eksemplet er med
området omkring Slagelse stationen.

-Skal vi have et ungdomshus?
-Flere unge skal have noget at gå op i. Dette kunne være igennem en af de mange lokale foreninger og
klubber vi har i vores kommune. En årlige eller halvårlig Klubbernes dag hvor de unge kan opsøge og snuse til mulighederne.
-Flere Ungdomsboliger
-Folkeskolen skal styrkes, så flere unge kommer godt igennem folkeskolen. læs mere om min tilgang til folkeskolen her.